Spreekuur Otologie 1 | Patiënt 2
Over les

Stellingen

Chorda tympani

De chorda tympani verzorgt de smaak van het voorste 1/3 deel van de tong aan dezelfde kant. De chorda tympani is een zenuwvertakking van de nervus facialis.

Lichtreflex

Een normale lichtreflex is conusvormig. Dit komt omdat ook het pars tensa een conusvorm heeft met als diepste punt de navel (umbo) van het trommelvlies (het uiteinde van de hamersteel).

Onderdelen hamersteel

Het uiteinde van de hamersteel heet umbo (navel) en het uitstekende – nooit afwezige – naar anterieur wijzende verdikking boven aan de hamersteel heet processus brevis.

Operatierisico

Gelukkig zijn gehoorverbeterende operaties zelden (minder dan 1%) een risico voor het gehoor. Toch zal een KNO-arts altijd dit risico bespreken wanneer een gehoorverbeterende ooroperatie wordt voorgesteld.

Pars flaccida

Het pars flaccida is het zwakste gedeelte van het trommelvlies en vormt samen met de koepelholte de koepelholteregio.

Stemvorkproeven

Bij gehoorverlies rechts, een negatieve proef van Rinne rechts en lateralisatie van de proef van Weber naar rechts duidt dit op een geleidingsverlies rechts. Uitleg over de stemvorkproeven volgt nog.

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie