Spreekuur Otologie 1 | Patiënt 2
Over les

Chorda tympani

De chorda tympani is een zenuwvertakking van de nervus facialis en loopt vlak achter het trommelvlies in het middenoor en iets ventrocaudaal van de annulus.

Deze zenuwtak is belangrijk voor patiënt en huisarts. De chorda tympani verzorgt de smaak van het voorste 1/3 deel van de tong aan één kant. Operaties in het middenoor, waarbij de zenuw wordt aangeraakt of moet worden doorgenomen geven een tijdelijke 6 maanden of blijvende uitval.

De andere kant neemt t.z.t. de smaakfunctie overigens wel over.

Deze ooroperaties zijn nodig bij:

  • cholesteatoom of
  • tumoren

en

  • bij een trauma.

Wat het niet is

Nervus vestibulocochlearis

De nervus vestibulocochlearis is niet zichtbaar bij otoscopie achter het trommelvlies of zelfs in het middenoor. De nervus vestibulocochlearis treedt immers via de inwendige gehoorgang het os temporale in en gaat dan rechtstreeks naar de cochlea en het evenwichtsorgaan.

Musculus tensor tympani

De musculus tensor tympani of musculus tympanicus is niet zichtbaar, omdat deze diep in het middenoor loopt.

Musculus stapedius

De pees van of de musculus stapedius zelf zit iets meer dorso-caudaal en meer mediaan.

Buis van Eustachius

De buis van Eustachius verwacht u achter het voor-onder kwadrant. 

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie