Spreekuur Otologie 1 | Patiënt 2
Over les

Middenoorinspectie

Een KNO-arts kan een middenoorinspectie (MOI) doen om uit te zoeken wat de oorzaak van het geleidingsverlies is.
Ter informatie hierbij een passage uit de brief van de KNO-arts: “…er is inderdaad een gehoorbeenketenonderbreking. Het lange been van de incus maakt geen contact meer met de stapes.”

De ingreep die dan kan worden uitgevoerd heet een ketenreconstructie. Dit is een zogenaamde gehoorverbeterende operatie.

Wat het niet is

Expectatieve houding

Een expectatieve houding zou kunnen, maar verbetering van het gehoor bij deze waarschijnlijkheidsdiagnose is vrijwel kansloos.

Hoorapparaat

Een hoorapparaat kan zeker worden geprobeerd. Bij oudere patiënten met verhoogd operatierisico is dat zeker een optie, maar deze 42-jarige patiënt wilde graag een ooroperatie ondergaan met een relatief klein risico op een doof oor (< 1 %).

Sanatie

Een sanerende ooroperatie wordt bij cholesteatoom gedaan.

Stapeschirurgie

Stapeschirurgie (stapedotomie, stapedectomie) wordt uitgevoerd bij een gefixeerde stapes, zoals bij otosclerose.

Trommelvliesbuisje

Je laat geen trommelvliesbuisje plaatsen bij een normaal trommelvliesbeeld en een diagnose die niets te maken heeft met een probleem van het middenoor zelf.

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie